Zpět na hlavní stránku:      Matematika 

Učivo 4. ročníku
Matematické řetězce Matematické pětiminutovky Písemné násobení Písemné dělení
Násobení mimo obor násobilky Test z matematiky Zabal dárečky - logická úloha Procvičování názvů početních operací
Bingo na dělení Pozor krokodýl! - násobení Kalkulačka robota Emila Sestřel si míček
Konstrukce trojúhelníka Římské číslice    
Učivo 3. ročníku
Sčítání a odčítání do 100 Sčítání a odčítání do 1000   Písemné sčítání a odčítání do 1000 Dělení se zbytkem
Zaokrouhlování čísel  Násobení a dělení mimo obor násobilek Násobení a dělení mimo obor násobilek II   Odkaz na prográmek k počítání +, -, x, :
Skládání obrázků s příklady Procvičování násobilky Hry na procvičení matematiky Matematika hrou 
Písemné sčítání a odčítání Počítej a vybarvuj Hra na sčítání, odčítání, násobení, dělení  
Učivo 2. ročníku
Sčítání a odčítání s přechodem desítky Sčítání a odčítání do 100 s barvičkami 50 příkladů na sčítání a odčítání do 100 Písemné sčítání a odčítání
Slovní úlohy s medvídkem Složené slovní úlohy  Slovní úlohy na násobení a dělení Tabulka malé násobilky
Procvičování násobilky Násobilka s klauny  Násobilka se Shrekem Násobilka s kontrolou
Matematická hra Násobilka s jablíčky Spojovačky Procvičování sčítání
Násobilka se zvířátky Matematické křížovky 1 Matematické křížovky 2 Názvy početních operací
Pěkná cvičení, stačí si vybrat Písemné sčítání a odčítání Násobení ve stánku s limonádou PERFEKTNÍ PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY
 
Učivo 1. ročníku
Stránky pro procvičování sčítání a odčítání Sčítej a odčítej do 8 a získej poklad Vánoční počítání Výborné procvičování sčítání