Zpět na hlavní stránku:      Prvouka 

Učivo 3. ročníku
Procvičování světových stran Poznáváme hodiny   Přírodniny a lidské výrobky Skupenství látek
Druhy zeleniny  Druhy plodů    Druhy ovoce Houby
Lidské tělo Tažní ptáci Žula, křemen, živec, slída Nauč se první pomoc 
Učivo 2. ročníku
Druhy plodů Druhy ovoce Druhy zeleniny Houby
Lesní plody Znaky zimy Křížovka naši ptáci   Poznáváme hodiny